×
 

over Doornakkers

Doornakkers is een redelijk grote woonwijk binnen het stadsdeel Tongelre met 7.000 inwoners en bestaat uit de buurten Doornakkers West, Doornakkers Oost en Tongelresche Akkers. Doornakkers ligt ingesloten tussen de Ring, het spoor en het kanaal. Het kanaal en het direct naastliggende groene buitengebied met vele recreatieve mogelijkheden (Urkhovense Zeggen en Rijk van Dommel en de Aa) biedt een extra kwaliteit voor de wijk. Daarnaast ligt de wijk op korte afstand van de binnenstad en met een prachtige zichtlijn vanaf het kanaal.

Doornakkers als actiegebied

Het oude Doornakkers is al jaren een actiegebied vanwege leefbaarheid en veiligheid, sociale problematiek, hoge werkloosheid (8,6% t.o.v. Eindhoven 6,2% in 2010), laag opleidingsniveau (29%, 2009), schooluitval (vroegtijdig schoolverlaten), integratieproblemen bij allochtonen en woonwagenbewoners en een bovengemiddeld percentage kwetsbare groepen in een neerwaartse spiraal.

Een hoog percentage bewoners is afhankelijk van de bijstand (6,7% t.o.v. Eindhoven 4%, 2010). Een hoog percentage bewoners is afhankelijk van de bijstand (6,7% t.o.v. Eindhoven 4%, 2010). Zie voor meer gegevens ‘Eindhoven in cijfers’ op www.eindhoven.nl en het rapport kerncijfers bij het Wijkactieplan Doornakkers.

De gezondheidssituatie van de inwoners van Doornakkers is overal slechter dan in de rest van Eindhoven. De slechte score ligt met name aan het aantal mensen met overgewicht (42%), rokers (30%), langdurige zieken (29%), mensen met diabetes, hart/vaatziekten, kanker en/of astma/COPD (18%) en een lage gezondheidsbeleving (16%).

Fysiek spelen met name het economisch verval van het voorzieningenniveau en de transformatie van de bedrijvenstrook langs het kanaal en de herontwikkeling van een aantal leegstaande panden, onder andere de vrijgekomen schoollocaties. In de toekomst is het mogelijk dat aanpak van de woningvoorraad nodig is op basis van de woonbehoefte.

Op 28 juni 2011 besluit de raad op basis van de evaluatie over de toekomstige opgave en (proces) aanpak dat we samen met de partners in Doornakkers, evenals in Woensel-West, Oud-Woensel, Genderdal en De Bennekel, volop doorgaan met de huidige integrale wijkvernieuwingsaanpak. Hier is de opgave nog fors. Aanpak van de opgave in deze gebieden moet volop doorgaan en vraagt een intensieve integrale en meerjarige aanpak.

Bron: 'Visie Doornakkers'. Tot stand gekomen in samenwerking; gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, professionele partners en bewoners.

De tekening komt uit de Gemeente Atlas van Nederland, Noord-Brabant, Gemeente Tongelre (1868)
Auteur: J. Kuyper, Uitgave Hugo Suringar Leeuwarden

Images

Keywords : 

Related

Buurtinfowinkel
Buurtinfowinkel
De Buurtinfowinkel is onderdeel van Stichting Doornakkers en heeft in De Toeloop een mooi onderkomen. Contactpersonen zijn Henriette Vereijken en Annelies van Samang.
Stichting Doornakkers
Stichting Doornakkers
Stichting Doornakkers is een wijkorganisatie van en voor bewoners van de wijk Doornakkers in Eindhoven.
Regiegroep Doornakkers
Regiegroep Doornakkers
Het doel van Regiegroep Doornakkers is om meer bewoners te betrekken bij de inrichting van de buurt, bij het organiseren van activiteiten en bij het in korte tijd realiseren van de ideeën.